Mua ngay

Số bài học

29

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: 元気・笑顔 gồm 9 bài giảng.

Chương 2: 恋愛 gồm 5 bài giảng. 

Chương 3: 人生 gồm 9 bài giảng. 

Chương 4: 夢・志 gồm 3 bài giảng.

Chương 5: 時間 gồm 3 bài giảng. 

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các kohai 

Miễn phí Đăng ký