Mua ngay

Số bài học

120

Học trên mọi thiết bị

Giới thiệu khóa học

Chương 1: かっこいい! gồm 20 bài giảng. 

Chương 2: 努力・忍耐 gồm 20 bài giảng. 

Chương 3: 動物 gồm 20 bài giảng. 

Chương 4: 小学校 gồm 20 bài giảng. 

Chương 5: 面白い gồm 20 bài giảng. 

Chương 6: 誤用・間違えやすい gồm 20 bài giảng. 


Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Vào học

Miễn phí

Dành cho tất cả các kohai 

Miễn phí Đăng ký